Skip to main content


CONTACT

Cracow office:

Factory Park

ul. Przemysłowa 12 (gate B)
30-701 Kraków

Warsaw Office:

Spektrum Tower

ul. Twarda 18 (floor 11)
00-105 Warszawa

Sales Office:

Design Offices München Arnulfpark

Luise-Ullrich-Straße 20
80636 München

Registration Data:

j-labs sp. z o.o.

ul. Montwiłła-Mireckiego 25
30-426 Kraków
Tel.:
Tel: +48 12 268-16-90
j-labs@j-labs.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:
0000366661
Kapitał zakładowy:
50.000 PLN
NIP:
6793048386
REGON:
121351059