Skip to main content

Usługi j-labs

Chcemy dobrze zrozumieć Twoją organizację aby stać się dla niej faktycznym partnerem technologicznym.

Inżynierowie IT gotowi wesprzeć Twoje projekty

 • Outsourcing kompletnych zespołów developerskich
 • Specjaliści IT w modelu T&M
 • Usługi Dedicated Delivery Center
 • Obszar technologiczny: Java, .NET, QA

1Outsourcing zespołów IT

 • Budujemy i udostępniamy dla Twojej organizacji kompletne zespoły developerskie
 • Zespoły pracują w pod przewodnictwem technical leadera j-labs
 • Praca on-site u Klienta lub z biura j-labs
 • Zakres odpowiedzialności zespołu zależy od typu kontraktu
 • Zapewniamy fachowców, niezbędne wyposażenie, opiekę nad zespołem

2Specjaliści IT w modelu T&M

Sprawdzeni specjaliści, stali pracownicy j-labs, w rolach

 • Developerów
 • Technical Leaderów
 • Architektów
 • Inżynierów jakości (QA)

Główne obszary technologiczne

 • Java / JEE
 • .NET / ASP.NET
 • Inne role i technologie – zapytaj

Zapewniamy fachowców oraz niezbędne wyposażenie (komputery, licencje, …)

3Agile Projects Outsourcing

 • Wytwarzanie oprogramowania oparte według najlepszych praktyk Agile - zgodnie z Agile Manifesto
 • Zapewniamy Project Managera, zespół, wyposażenie, infrastrukturę fizyczną i wirtualną
 • Jako Klient zapewnieniasz wyłącznie Product Ownera
 • j-labs kontroluje poszczególne iteracje i bierze na siebie odpowiedzialność technologiczną
 • Zapewniamy przejrzystość projektu: jako Klient wiesz, co dzieje się na każdym jego etapie
 • Efektywność kosztowa: rozliczenie w modelu time & material

więcej

4Centrum kompetencji Mikroserwisy

 • Konsultacje wdrażania i rozwoju aplikacji w zakresie architektury mikroserwisów
 • Usługi wdrożeniowe dla poszczególnych platform mikroserwisów
 • Wsparcie rozwoju aplikacji
 • Szkolenia i warsztaty
 • Utrzymanie i wsparcie platform mikroserwisowych

więcej

Modele współpracy

 • T&M
 • CPFM
 • Iteracyjny Fixed Price

Korzyści z outsourcingu

 • dynamika startu – zapewniamy specjalistów przygotowanych do natychmiastowego włączenia się w projekt, infrastrukturę i narzędzia,
 • realizacja zadań trudnych do zrealizowania we własnym zespole,
 • dostęp do sprawdzonych specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach (wewnętrzny program rozwoju i weryfikacji kompetencji w j-labs),
 • brak dodatkowych kosztów, związanych z utrzymaniem własnego zespołu (szkolenia, rozwój),
 • koszty dotyczą wyłącznie wykonanej pracy,
 • brak kosztów zarządzania kadrami,
 • możliwość realizacji pracy poza siedzibą Klienta, posiadanie pełnego środowiska developerskiego: SVN, bugtracker, serwery testowe / developerskie,
 • elastyczne zarządzanie oparte o lekkie metodyki iteracyjne (Agile) bądź klasyczne (np. Prince 2, PMBoK) - w zależności od potrzeb danego projektu,
 • rozliczenie w modelu Time & Material.

Dlaczego j-labs

 • 30% naszych inżynierów to osoby zatrudnione na podstawie rekomendacji
 • Inwestujemy w wiedzę naszych ludzi - patrz budżet szkoleniowy
 • Średnie doświadczenie naszych inżynierów to 8,5 roku
 • Jesteśmy partnerem technologicznym, który zrozumie potrzeby Twoich Project Managerów i zaproponuje odpowiednich ludzi i model współpracy - menedżerowie j-labs to osoby z doświadczeniem technicznym
 • Płaska struktura - mamy właścicieli, którzy są odpowiedzialni za firmę
 • Proste i elastyczne zasady współpracy
 • Dlaczego jeszcze - zobacz z kim współpracujemy, zapytaj o możliwość zorganizowania rozmowy z wybranym Klientem.