Po co firmom i klientom ISO?

Coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie norm ISO – głównie ISO 9001 nastawionej na zwiększenie satysfakcji klientów i ISO 27001 związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Nie powinno to dziwić. Korzyści wynikające ze standaryzacji odczuwalne są bowiem dla obu stron relacji biznesowej. Na jakie benefity po implementacji ISO mogą liczyć firmy i ich klienci?

Co to jest ISO?

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. Została powołana do życia w październiku 1946 roku, a działalność rozpoczęła w lutym 1947 roku. Początkowo ISO zrzeszało 65 organów normalizacyjnych, w tym Polski Komitet Normalizacyjny. Obecnie organizację tworzy 168 krajowych instytucji zajmujących się normami. Chociaż po angielsku ISO określane jest jako International Organization of Standardization, nazwa instytucji nie jest skrótem. Określenie to pochodzi z greki, gdzie ίσος (isos) oznacza równy. Podkreślać ma ono jednolitość będącą efektem wdrażania standardów ISO w przedsiębiorstwach z różnych branż na całym świecie.

Czym zajmuje się ISO?

Celem ISO jest standaryzacja, czyli ustalanie i opisywanie norm dla usług, systemów zarządzania oraz produktów. Do dziś eksperci tej instytucji opracowali 24 759 norm międzynarodowych. Zawarte są one w ogólnodostępnym katalogu norm ISO. Jakich dziedzin dotyczą? Początkowo skupiono się na normalizacji jednostek miar i wag. Współcześnie normy ISO regulują różne płaszczyzny funkcjonowania organizacji i przedsiębiorstw, m.in. dotyczące zarządzania jakością (rodzina ISO 9000) czy bezpieczeństwa (rodzina ISO 27000). Ich wdrożenie jest dobrowolne i dostępne dla firm oraz instytucji różnej wielkości.

Po co firmom ISO – jakie korzyści przynosi certyfikacja?

Wdrożenie standardów ISO nie jest przymusowe i wiąże się z poniesieniem konkretnych kosztów, m.in. wsparcia podmiotów konsultingowych, szkoleń dla pracowników, reorganizacji czy przystąpienia do certyfikacji. Decyduje się na nie jednak coraz więcej przedsiębiorstw z różnych krajów. Dlaczego? Poniżej opisujemy najważniejsze korzyści.

 • Stosowanie się firmy do norm ISO dla produktów, usług czy systemów zarządzania ułatwiania prowadzenie handlu zagranicznego i międzynarodowej współpracy. Certyfikacja jest jednym z kluczowych czynników otwierających dostęp do nowych rynków. Budzą one zaufanie i stanowią zapewnienie dla zagranicznych kontrahentów o kompatybilności i jakości oferowanych usług czy produktów.
 • Standardy ISO pomagają przedsiębiorstwom z każdego sektora i o różnej wielkości obniżyć koszty oraz zwiększyć produktywność. Jak to możliwe? Podczas wdrażania standardów ISO i certyfikacji weryfikowane są wszystkie procedury w firmie. Pozwala to wykryć nieprawidłowości w konkretnych obszarach, wprowadzić usprawnienia i lepiej zarządzać jakością oraz wykorzystać zasoby.
 • W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs – ang. small to medium sized enterprises) wdrożenie norm ISO może pomóc w budowaniu zaufania klientów. Certyfikaty ISO podnoszą prestiż firmy, umacniają jej wiarygodność i stanowią gwarancję, że oferowane przez firmę produkty i usługi, ale też pozyskiwane przez nią od konsumentów informacje są bezpieczne.
 • Przedsiębiorstwa i organizacje działające w zgodzie z normami ISO mogą liczyć na spełnienie wymagań określonych przepisami innych krajów przy niższych kosztach. Stosowanie w przedsiębiorstwie międzynarodowych standardów ISO pozwoli uniknąć konieczności nagłego wprowadzania istotnych i kosztownych zmian.
 • Wdrożenie lub zaktualizowanie norm ISO w firmie to sposób na spełnienie rosnących wymagań klientów m.in. dotyczących jakości obsługi czy bezpieczeństwa danych. Efektem jest zwiększenie zadowolenia konsumentów, co przekłada się na ich lojalność względem przedsiębiorstwa w przyszłości.
 • Dogłębne poznanie organizacji podczas implementacji i certyfikacji ISO przekłada się na usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w firmie, poprawę systemu zarządzania i kwalifikacji pracowników, a także zwiększenie zaangażowania osób zatrudnionych w firmy.

Po co klientom ISO – dlaczego warto zainwestować w certyfikację?

Minęły już czasy, gdy głównym kryterium wyboru firmy przez klienta była cena. Obecnie coraz częściej wpływ na decyzje konsumenckie mają takie czynniki jak: jakość obsługi klienta czy bezpieczeństwo informacji. Jednym ze sposobów, aby przyciągnąć lub zatrzymać przy sobie klienta, jest certyfikacja ISO. Dlaczego?

 • Certyfikacja ISO firmy, a więc potwierdzenie stosowania przez nią norm międzynarodowych daje konsumentom gwarancję, że oferowane produkty i usługi są bezpieczne, niezawodne oraz wysokiej jakości, a ona sama działa zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami.
 • Normy ISO mają takie samo brzmienie dla wszystkich firm i organizacji na całym świecie. Klient poszukujący konkretnego produktu lub usługi na nieznanym sobie rynku chętniej sięgnie więc po te z nich, które oferowane przez firmę z międzynarodowym certyfikatem ISO. Jest on zapewnieniem, że produkty i usługi działać będą tak, jak tego oczekuje.
 • Wdrożenie ISO w organizacji budzi zaufanie klientów, ponieważ jest potwierdzeniem nie tylko wysokiej jakości produktów i usług, ale też bezpieczeństwa danych (seria ISO 27000). Certyfikat ISO jest poświadczeniem, że wcześniej ktoś sprawdził jakość oferowanych usług i wyeliminowane zostały nieprawidłowości.
 • Klienci firm, w których zaimplementowano normy ISO, mogą liczyć na łatwiejszą komunikację biznesową – zwłaszcza w przypadku współpracy globalnej. Dostosowanie się do międzynarodowych norm sprawia, że konieczne jest ujednolicenie używanego słownictwa, symboli i oznaczeń.
 • Świadomi klienci zagraniczni chętniej wybierają firmy z certyfikatami serii ISO 9000, ponieważ ich założeniem jest nieustanne doskonalenie procesów w organizacji i regularne przeprowadzanie badań satysfakcji klientów. Prowadzi to do poprawy jakości oferowanych produktów i usług. Takie podejście stawia na pierwszym miejscu potrzeby klienta.

ISO w j‑labs

W j‑labs wiemy, jak ważny w biznesie jest człowiek – dotyczy to zarówno naszych klientów, jak i pracowników. Jednym ze sposobów realizowania oczekiwań obu tych grup jest uzyskanie certyfikatów ISO 9001: 2015 oraz ISO/IEC 27001.

Nasze procesy zgodne są z wymaganiami tych międzynarodowych standardów. Gwarantuje to wysoką jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo, poufność i dostępność informacji oraz danych nam powierzonych.

Świętujemy zdobycie certyfikatu!

Chcesz przeczytać o wdrożeniu certyfikacji ISO w j‑labs? Zapraszamy do tego artykułu: https://www.j-labs.pl/blog-biznesowy/nie-rewolucja-a-ewolucja/

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami