Najnowsze artykuły

Wszystkie artykuły

Nowy artykuł Java Spring

Dlaczego Quarkus nie jest klonem Springa?

Quarkus jest wciąż uważany za nowego gracza na rynku i nie wszyscy są zaznajomieni z możliwościami, jakie daje. W tym artykule postaramy się pokazać programistom, czym Quarkus różni się od Spring Boota i jak mogą z niego skorzystać w swoich nadchodzących projektach.
Czytaj całość
Nowy artykuł Java Spring boot REST

Resilience4j i Spring Boot a odporność na awarie

Architektura mikroserwisowa zgodnie z projektem wymaga i dobrze współpracuje z mechanizmami zapewniającymi odporność na awarie. Jest to konieczne, aby uniknąć pojedynczych punktów awarii, a także zapewnić wysoką dostępność i ciągłość działania krytycznych części naszego systemu. Na szczęście istnieją narzędzia, które pozwalają to osiągnąć w Spring Boot'cie, z których wyróżnia się biblioteka Resilience4j. W tym artykule zagłębimy się w to potężne, ale intuicyjne narzędzie.
Czytaj całość
Nowy artykuł .NET

Kto to zmienił i kiedy? „Czysty” sposób aktualizacji kolumn audytowych w bazie danych SQL

W świecie rozwoju oprogramowania utrzymanie śladu audytowego zmian dokonywanych w danych przechowywanych w bazach danych jest kluczowe. Te ślady audytowe pomagają zidentyfikować potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, monitorować wydajność oraz utrzymać historię zmian w celach debugowania. Jednym z czystych podejść do implementacji tej funkcjonalności jest dodanie kolumn audytowych, takich jak CreatedBy, UpdatedBy, CreatedDate i UpdatedDate w tabelach bazy danych i automatyczna aktualizacja ich wartości.
Czytaj całość
Nowy artykuł Java Selenium Testowanie Gitlab

Konfiguracja zautomatyzowanego środowiska testowego przy użyciu Selenium i Java w GitLab CI pipeline wraz z raportami Allure

W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować pipeline GitLab CI do uruchamiania zautomatyzowanych testów przy użyciu Selenium i Java, a następnie generowania raportów Allure. Włączając ciągłą integrację i zautomatyzowane testowanie do procesu tworzenia oprogramowania, zespoły mogą utrzymać wysoką jakość kodu, usprawnić jego rozwój, a także szybko identyfikować błędy podczas testowania. Artykuł obejmuje konfigurację projektu, konfigurację GitLab CI, utworzenie przykładowych testów Selenium i analizę raportów Allure. Przyjęcie tych praktyk może znacznie udoskonalić proces tworzenia oprogramowania.
Czytaj całość
Nowy artykuł JavaScript HTML CSS

Stwórz swoje pierwsze rozszerzenie Chrome

Stwórz swoje pierwsze rozszerzenie Chrome. Rozszerzenia Chrome to potężny sposób na zwiększenie komfortu użytkowania przeglądarki poprzez rozszerzenie jej możliwości. W tym samouczku przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia prostego rozszerzenia Chrome, w tym pliku manifestu i niezbędnych skryptów. Udostępnimy również przykładowy kod źródłowy, który pomoże ci zacząć.
Czytaj całość
Nowy artykuł .NET healthcheck

Czy Twój serwis jest zdrowy? Kontrole stanu w ASP.NET Core 6.0

Czy Twój serwis jest zdrowy? Kontrole stanu w ASP.NET Core. W świecie mikrousług i rozproszonych systemów kluczowe jest monitorowanie stanu zdrowia każdej usługi, aby utrzymać ogólną stabilność i wydajność systemu. ASP.NET Core 6.0 ma wbudowane wsparcie dla kontroli stanu, umożliwiając deweloperom łatwe wdrożenie kontroli stanu w ich aplikacjach. W tym artykule zbadamy, jak wdrożyć kontrole stanu w ASP.NET Core 6.0, korzystając zarówno z wbudowanych funkcji, jak i bibliotek stron trzecich, takich jak AspNetCore.Diagnostics.HealthChecks.
Czytaj całość
Nowy artykuł Java

Obiekty niemutowalne w praktycznym zastosowaniu

Obiekt niemutowalny jest potężnym podejściem w programowaniu aplikacji ze względu na łatwość monitorowania danych oraz bezpieczeństwa podczas pracy w środowiskach współbieżnych.
Czytaj całość
Nowy artykuł Python AI

Rozmowa z OpenAI GPT przy użyciu LangChain na temat j‑labs

Ten artykuł jest przewodnikiem po budowie chatbota opartego na modelu GPT od OpenAI z dostępem w czasie rzeczywistym do konfigurowalnej bazy wiedzy, przy użyciu biblioteki LangChain.
Czytaj całość
Java Spring Cloud Contract

Spring Cloud Contract – testowanie kontraktu jako sposób na utrzymanie stabilności systemu

Architektura mikroserwisowa jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów tworzenia systemów. Każdy programista w swojej codziennej pracy spotyka się częściej niż kiedykolwiek przedtem z jednym z […]
Czytaj całość
Kotlin DSL

Kotlin DSL dla Arkuszy Google

Większość programistów specjalizuje się w jednym lub dwóch spośród wielu języków programowania ogólnego przeznaczenia takich jak Java, C lub PHP. Może to „oddzielać” ich od firm, stanowisk, projektów czy zespołów, […]
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami