Mocks, stubs i spy w testach jednostkowych opartych na Mockito

Tomasz Niegowski

Wprowadzenie do mockowania

Podczas pisania testów jednostkowych prawie zawsze istnieje potrzeba interakcji z obiektami w testowanym kodzie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najłatwiejszym sposobem zarządzania nimi jest po prostu utworzenie nowego rzeczywistego obiektu i zainicjowanie jego wymaganych pól za pomocą konstruktora, buildera lub setterów. Jednak często nie jest możliwe zrobienie tego w prosty sposób, w rozsądnym czasie lub biorąc pod uwagę bezpieczeństwo. Na szczęście w testach jednostkowych istnieją powszechnie znane metody radzenia sobie ze wszystkimi tymi typami obiektów i zostaną one przedstawione w tym artykule.

Klasy przedstawione poniżej zostaną wykorzystane w dalszych przykładach:

Person:

public class Person {

  private String name;
  private String surname;
  private int age;

  public Person(String name, String surname, int age) {
    this.name = name;
    this.surname = surname;
    this.age = age;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public int getAge() {
    return age;
  }
}

PeopleRepository:

public interface PeopleRepository {
  List<Person> getAllPeople();
  List<Person> getByName(String name);
}

PersonService:

public class PersonService {
  private PeopleRepository peopleRepository;

  public PersonService(PeopleRepository peopleRepository) {
    this.peopleRepository = peopleRepository;
  }

  List<Person> getAdults() {
    return peopleRepository.getAllPeople().stream()
        .filter(person -> person.getAge() >= 18)
        .collect(Collectors.toList());
  }

  List<Person> findByName(String name) {
    return peopleRepository.getByName(name);
  }
}

Stubs

Stub jest obiektem z przykładową implementacją, która naśladuje prawdziwą, ale z minimalną liczbą metod wymaganych do testu. Używamy go, aby uniknąć dostępu do prawdziwych danych. Stuby zawsze zwracają predefiniowane dane wyjściowe, niezależnie od danych wejściowych.

Stub najlepiej jest stosować, gdy:

 • nie ma dostępu do metody zwracającej dane
 • dostęp do rzeczywistego obiektu może mieć skutki uboczne (takie jak modyfikacja danych w bazie danych)

Stuby najlepiej sprawdzają się w przypadku prostych metod. W przypadku testowania dużych, skomplikowanych obiektów stuby mogą być trudne w utrzymaniu.

Zakładając, że chcemy przetestować klasę PersonService, ale nie chcemy operować na prawdziwym PeopleRepository. W takiej sytuacji utworzenie stuba wydaje się być dobrym pomysłem:

public class PeopleRepositoryStub implements PeopleRepository{
  @Override
  public List<Person> getAllPeople() {
    Person person1 = new Person("John", "Doe", 35);
    Person person2 = new Person("Joseph", "Dendy", 43);
    return List.of(person1, person2);
  }

  @Override
  public List<Person> getByName(String name) {
    return null;
  }
}

Przykładowy test:

@Test
void getAllPeople() {
  //given
  PeopleRepository peopleRepositoryStub = new PeopleRepositoryStub();
  PersonService personService = new PersonService(peopleRepositoryStub);

  //when
  List<Person> people = personService.getAdults();

  //then
  assertThat(people.size(), is(2));
}

Mocks

Mock jest „pustym” obiektem, który symuluje obiekt rzeczywisty. Nie jest możliwe wywołanie metody mockowanego obiektu, dopóki nie zostanie dokładnie określone, co ta metoda powinna zwrócić. Mocki są bardzo przydatne i popularne, ponieważ zapewniają dużą elastyczność i dodatkowe funkcje (np. możliwość weryfikacji liczby wywołań metod, parametry wywołań).

Przetestujmy przypadek, gdy baza danych nie zwróci żadnych danych:

@Test
void getEmptyPeopleList() {
  //given
  PeopleRepository peopleRepository = mock(PeopleRepository.class);
  PersonService personService = new PersonService(peopleRepository);
  given(peopleRepository.getAllPeople()).willReturn(Collections.emptyList());

  //when
  List<Person> people = personService.getAdults();

  //then
  assertThat(people.size(), is(0));
}

Użyliśmy biblioteki Mockito do stworzenia mocka PeopleRepository, przekazaliśmy go jako parametr konstruktora PersonService i wstępnie zdefiniowaliśmy odpowiedź na wywołanie metody getAllPeople. Jak widzimy na przedstawionym przykładzie, użycie mocka jest dość łatwe i elastyczne.

Spies

Spy jest obiektem mieszanym, składającym się z obiektu rzeczywistego i pozorowanego. Zachowuje się jak prawdziwy obiekt, ale zachowanie określonych metod może być mockowane. Spies są przydatni, gdy istnieje klasa z wieloma metodami i istnieje potrzeba mockowania tylko części z nich.

Przykładowy test:

@Test
void getPersonNameAndAge() {
  //given
  Person realPerson = new Person("John", "Doe", 35);
  Person spyPerson = spy(realPerson);
  given(spyPerson.getAge()).willReturn(20);

  //when
  String actualName = spyPerson.getName();
  int actualAge = spyPerson.getAge();

  //then
  assertThat(actualName, is("John"));
  assertThat(actualAge, is(20));
}

Jak widzimy, został utworzony prawdziwy obiekt Person i spy oparty na prawdziwym. Metoda GetName nie została zmodyfikowana, więc oczekujemy danych wyjściowych z prawdziwego obiektu, ale jednocześnie oczekujemy zmodyfikowanego wieku. Udało nam się zachować zachowanie jednej prawdziwej metody i zmienić pozostałe.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono i omówiono trzy rodzaje podstawowych zaślepek testów jednostkowych. Teraz powinieneś znać ich charakterystykę i różnice między nimi, a także wiedzieć, kiedy używać każdego z nich.

Bibliografia

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami