Artykuły

Java REST JWT

JSON Web Token i jego obsługa w RestAssured

JSON Web Token to bardzo popularny sposób zabezpieczania aplikacji internetowych i interfejsów API. Ten artykuł jest krótkim przewodnikiem po tym, jak obsługiwać JWT i tworzyć proste przypadki testowe za pomocą biblioteki Rest Assured.
Czytaj całość
Java Spring Flyway

Flyway – prosta migracja bazy danych w Spring

Flyway to proste i zarazem potężne narzędzie do migracji baz danych, które pozwala łatwo zarządzać i rozwijać bazę danych. Posiada również bardzo dobre wsparcie dla wielu frameworków, w tym Spring'a, i ogromnym możliwościom adaptacji, tak więc na pewno jest to narzędzie godne uwagi.
Czytaj całość
Java API REST

Podejście API-First wraz generatorem Open API

Podejście API-First ułatwia efektywną współpracę w projektach z architekturą serwer-klient. Dzieje się tak, ponieważ możliwość posiadanie definicji modeli i serwisów związanych z API, która jest przechowywana, w oddzielonych i skonfigurowanych prostych plikach YAML pomaga utrzymać schludną strukturę projektu. Dzięki potężnemu narzędziu, jakim jest generator Open API, takie konfiguracje można później przekształcić w kod gotowy do produkcji.
Czytaj całość
Java Microservices HTTP

Tworzenie deklaratywnych klientów HTTP z wykorzystaniem Feign

Deklaratywny sposób postępowania z zasobami stał się bardzo popularny, zwłaszcza w przypadku danych bazodanowych – dobrym przykładem jest Spring Data JPA. A co z zasobami sieciowymi, czyli usługami RESTful? Czy operowanie na danych internetowych nie powinno być tak czyste i łatwe, jak tworzenie JpaRepository? Netfliksowy Feign jest dobrą odpowiedzią na to pytanie.
Czytaj całość
Java Mockito

Mocks, stubs i spy w testach jednostkowych opartych na Mockito

Czy kiedykolwiek słyszałeś o mockach, stubach lub szpiegach? W tym artykule przedstawię wszystkie te testowe zaślepki i omówię różnice między nimi.
Czytaj całość
Java Tests

Usprawnianie raportowania testów za pomocą Xray: Wykorzystanie Selenium, Java i Jenkins

Zautomatyzowane testowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i wydajności w szybko zmieniającym się świecie tworzenia oprogramowania. Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi raportowania wyników testów za pomocą Xray, solidnego rozwiązania do zarządzania testami, które płynnie współdziała z popularnymi frameworkami, takimi jak Selenium i Jenkins. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób zespoły mogą usprawnić proces raportowania testów, korzystając z przykładów automatyzacji testów Selenium i Java, a także uproszczonego pliku Jenkins. Zespoły mogą śledzić wykonywanie testów, importować wyniki i uzyskiwać ważne informacje w celu poprawy jakości oprogramowania, korzystając z kompletnych narzędzi do raportowania Xray. Połączenie Selenium, Java, Jenkins i Xray umożliwia zespołom efektywne zarządzanie i raportowanie wyników testów, co skutkuje zwiększoną produktywnością i skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek.
Czytaj całość
REST Tools Java Backend API

Twoja pierwsza aplikacja Quarkus

Pisanie pierwszej aplikacji w Quarkusie może być wyzwaniem, ponieważ zapoznanie się z nowymi bibliotekami, a tym samym zmiana nawyków, może sprawić, że poczujesz się zagubiony […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – query documents

The previous article 'Elasticsearch in Java projects – index and read documents’ presents how to store the documents in the index. However, the primary function of the […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – data enrichment

The previous articles present how to index and query documents using a single index. Let’s imagine more real-life scenario when the relevant information is kept […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – RESTful API over HTTP

The previous articles focus on the communication with Elasticsearch using Java Rest High Level Client. This article presents the communication over RESTful API over HTTP […]
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami