Artykuły

Java Spring

Dlaczego Quarkus nie jest klonem Springa?

Quarkus jest wciąż uważany za nowego gracza na rynku i nie wszyscy są zaznajomieni z możliwościami, jakie daje. W tym artykule postaramy się pokazać programistom, czym Quarkus różni się od Spring Boota i jak mogą z niego skorzystać w swoich nadchodzących projektach.
Czytaj całość
Java Spring boot REST

Resilience4j i Spring Boot a odporność na awarie

Architektura mikroserwisowa zgodnie z projektem wymaga i dobrze współpracuje z mechanizmami zapewniającymi odporność na awarie. Jest to konieczne, aby uniknąć pojedynczych punktów awarii, a także zapewnić wysoką dostępność i ciągłość działania krytycznych części naszego systemu. Na szczęście istnieją narzędzia, które pozwalają to osiągnąć w Spring Boot'cie, z których wyróżnia się biblioteka Resilience4j. W tym artykule zagłębimy się w to potężne, ale intuicyjne narzędzie.
Czytaj całość
Java Selenium Testowanie Gitlab

Konfiguracja zautomatyzowanego środowiska testowego przy użyciu Selenium i Java w GitLab CI pipeline wraz z raportami Allure

W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować pipeline GitLab CI do uruchamiania zautomatyzowanych testów przy użyciu Selenium i Java, a następnie generowania raportów Allure. Włączając ciągłą integrację i zautomatyzowane testowanie do procesu tworzenia oprogramowania, zespoły mogą utrzymać wysoką jakość kodu, usprawnić jego rozwój, a także szybko identyfikować błędy podczas testowania. Artykuł obejmuje konfigurację projektu, konfigurację GitLab CI, utworzenie przykładowych testów Selenium i analizę raportów Allure. Przyjęcie tych praktyk może znacznie udoskonalić proces tworzenia oprogramowania.
Czytaj całość
Java

Obiekty niemutowalne w praktycznym zastosowaniu

Obiekt niemutowalny jest potężnym podejściem w programowaniu aplikacji ze względu na łatwość monitorowania danych oraz bezpieczeństwa podczas pracy w środowiskach współbieżnych.
Czytaj całość
Java Spring Cloud Contract

Spring Cloud Contract – testowanie kontraktu jako sposób na utrzymanie stabilności systemu

Architektura mikroserwisowa jest obecnie jednym z najpopularniejszych sposobów tworzenia systemów. Każdy programista w swojej codziennej pracy spotyka się częściej niż kiedykolwiek przedtem z jednym z […]
Czytaj całość
Java REST JWT

JSON Web Token i jego obsługa w RestAssured

JSON Web Token to bardzo popularny sposób zabezpieczania aplikacji internetowych i interfejsów API. Ten artykuł jest krótkim przewodnikiem po tym, jak obsługiwać JWT i tworzyć proste przypadki testowe za pomocą biblioteki Rest Assured.
Czytaj całość
Java Spring Flyway

Flyway – prosta migracja bazy danych w Spring

Flyway to proste i zarazem potężne narzędzie do migracji baz danych, które pozwala łatwo zarządzać i rozwijać bazę danych. Posiada również bardzo dobre wsparcie dla wielu frameworków, w tym Spring'a, i ogromnym możliwościom adaptacji, tak więc na pewno jest to narzędzie godne uwagi.
Czytaj całość
Java API REST

Podejście API-First wraz generatorem Open API

Podejście API-First ułatwia efektywną współpracę w projektach z architekturą serwer-klient. Dzieje się tak, ponieważ możliwość posiadanie definicji modeli i serwisów związanych z API, która jest przechowywana, w oddzielonych i skonfigurowanych prostych plikach YAML pomaga utrzymać schludną strukturę projektu. Dzięki potężnemu narzędziu, jakim jest generator Open API, takie konfiguracje można później przekształcić w kod gotowy do produkcji.
Czytaj całość
Java Microservices HTTP

Tworzenie deklaratywnych klientów HTTP z wykorzystaniem Feign

Deklaratywny sposób postępowania z zasobami stał się bardzo popularny, zwłaszcza w przypadku danych bazodanowych – dobrym przykładem jest Spring Data JPA. A co z zasobami sieciowymi, czyli usługami RESTful? Czy operowanie na danych internetowych nie powinno być tak czyste i łatwe, jak tworzenie JpaRepository? Netfliksowy Feign jest dobrą odpowiedzią na to pytanie.
Czytaj całość
Java Mockito

Mocks, stubs i spy w testach jednostkowych opartych na Mockito

Czy kiedykolwiek słyszałeś o mockach, stubach lub szpiegach? W tym artykule przedstawię wszystkie te testowe zaślepki i omówię różnice między nimi.
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami