Artykuły

Front-end Angular

Observables – co to jest? I jak używać ich w kodzie

Ten artykuł opowiada o Observables w Angular, wyjaśniając ich rolę w obsłudze asynchronicznych strumieni danych. Obejmuje on tworzenie Observables, subskrybowanie ich, stosowanie operatorów do transformacji i filtrowania, obsługę błędów i anulowanie subskrypcji. Dodatkowo zawiera sekcję dotyczącą testowania Observables przy użyciu fakeAsync do pisania synchronicznie wyglądających testów dla asynchronicznego kodu. Wykorzystując Observables i RxJS, programiści mogą zwiększyć responsywność i wydajność swoich aplikacji Angular.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular: Komponenty, dyrektywy i potoki – jak prawidłowo je tworzyć i testować

Ten artykuł zawiera praktyczny przewodnik po tworzeniu i testowaniu komponentów, dyrektyw i potoków w Angular. Obejmuje on ich definicje, przykłady kodu i techniki testowania przy użyciu frameworka testowego Angular. Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, programiści mogą skutecznie wykorzystywać te funkcje Angular do tworzenia solidnych i niezawodnych aplikacji.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular Signals – nowy sposób wykrywania zmian

Ten artykuł jest pierwszym spojrzeniem na koncepcję sygnałów w Angular. Omówiono w nim API Signals, a następnie przedstawiono kilka prostych przykładów, aby zrozumieć, dlaczego i jak powinniśmy używać Signals w naszej codziennej pracy programisty.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular: jak udostępniać dane komponentów

Ten artykuł zawiera zwięzłe metody udostępniania danych komponentów w Angular. Obejmuje on komunikację wejścia-wyjścia, udostępnianie danych za pośrednictwem usług, korzystanie z magazynu NgRx i wspomina o innych opcjach, takich jak parametry trasy, przechowywanie lokalne, przechowywanie sesji i pliki cookie. Techniki te umożliwiają programistom tworzenie wydajnych i interaktywnych aplikacji Angular.
Czytaj całość
Tools Front-end Microservices Angular React

JHipster – from fast prototyping to production ready services

JHipster is an open source project created to speed up the development and deployment of web applications. Supported by almost 600 contributors – it’s a […]
Czytaj całość
Front-end Angular

Storybook for Angular – creating components library

Imagine a situation where you have a big monolith project and there’s a need to separate re-usable components throughout application or you’re starting a microfrontend […]
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami