Wszystkie artykuły

Front-end Angular

Observables – co to jest? I jak używać ich w kodzie

Ten artykuł opowiada o Observables w Angular, wyjaśniając ich rolę w obsłudze asynchronicznych strumieni danych. Obejmuje on tworzenie Observables, subskrybowanie ich, stosowanie operatorów do transformacji i filtrowania, obsługę błędów i anulowanie subskrypcji. Dodatkowo zawiera sekcję dotyczącą testowania Observables przy użyciu fakeAsync do pisania synchronicznie wyglądających testów dla asynchronicznego kodu. Wykorzystując Observables i RxJS, programiści mogą zwiększyć responsywność i wydajność swoich aplikacji Angular.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular: Komponenty, dyrektywy i potoki – jak prawidłowo je tworzyć i testować

Ten artykuł zawiera praktyczny przewodnik po tworzeniu i testowaniu komponentów, dyrektyw i potoków w Angular. Obejmuje on ich definicje, przykłady kodu i techniki testowania przy użyciu frameworka testowego Angular. Postępując zgodnie z tym przewodnikiem, programiści mogą skutecznie wykorzystywać te funkcje Angular do tworzenia solidnych i niezawodnych aplikacji.
Czytaj całość
Front-end React API React hook JavaScript

Jak używać hooka useEffect z kontrolerem AbortController?

Interfejs AbortController zapewnia sposób na anulowanie trwających operacji asynchronicznych. W połączeniu z hookiem useEffect Reacta, AbortController pozwala nam efektywnie zarządzać asynchronicznymi żądaniami i zapobiegać wyciekom pamięci.
Czytaj całość
JavaScript Debugging

Jak debugować kod JavaScript w przeglądarce?

Debugowanie jest niezbędną umiejętnością dla każdego programisty JavaScript. Obejmuje ono proces identyfikowania i naprawiania błędów, bugów i nieoczekiwanych zachowań w kodzie. Skuteczne techniki debugowania nie tylko oszczędzają czas, ale także poprawiają jakość kodu i zwiększają ogólną produktywność rozwoju.
Czytaj całość
Java Mockito

Mocks, stubs i spy w testach jednostkowych opartych na Mockito

Czy kiedykolwiek słyszałeś o mockach, stubach lub szpiegach? W tym artykule przedstawię wszystkie te testowe zaślepki i omówię różnice między nimi.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular Signals – nowy sposób wykrywania zmian

Ten artykuł jest pierwszym spojrzeniem na koncepcję sygnałów w Angular. Omówiono w nim API Signals, a następnie przedstawiono kilka prostych przykładów, aby zrozumieć, dlaczego i jak powinniśmy używać Signals w naszej codziennej pracy programisty.
Czytaj całość
Front-end Angular

Angular: jak udostępniać dane komponentów

Ten artykuł zawiera zwięzłe metody udostępniania danych komponentów w Angular. Obejmuje on komunikację wejścia-wyjścia, udostępnianie danych za pośrednictwem usług, korzystanie z magazynu NgRx i wspomina o innych opcjach, takich jak parametry trasy, przechowywanie lokalne, przechowywanie sesji i pliki cookie. Techniki te umożliwiają programistom tworzenie wydajnych i interaktywnych aplikacji Angular.
Czytaj całość
Java Tests

Usprawnianie raportowania testów za pomocą Xray: Wykorzystanie Selenium, Java i Jenkins

Zautomatyzowane testowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i wydajności w szybko zmieniającym się świecie tworzenia oprogramowania. Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi raportowania wyników testów za pomocą Xray, solidnego rozwiązania do zarządzania testami, które płynnie współdziała z popularnymi frameworkami, takimi jak Selenium i Jenkins. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób zespoły mogą usprawnić proces raportowania testów, korzystając z przykładów automatyzacji testów Selenium i Java, a także uproszczonego pliku Jenkins. Zespoły mogą śledzić wykonywanie testów, importować wyniki i uzyskiwać ważne informacje w celu poprawy jakości oprogramowania, korzystając z kompletnych narzędzi do raportowania Xray. Połączenie Selenium, Java, Jenkins i Xray umożliwia zespołom efektywne zarządzanie i raportowanie wyników testów, co skutkuje zwiększoną produktywnością i skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek.
Czytaj całość
JavaScript

Jak blokować obiekty w JavaScript

W JavaScript koncepcja blokowania obiektów odnosi się do kontrolowania ich zmienności i zapewniania integralności danych. Wykorzystując metody takie jak Object.preventExtensions, Object.seal i Object.freeze, programiści mogą ustawić różne poziomy niezmienności i ograniczyć dodawanie lub usuwanie właściwości.
Czytaj całość
Python

Opanuj testowanie wydajności z Locust: Praktyczny przewodnik

Ten artykuł zawiera kompleksowy przegląd Locust, potężnego narzędzia open source do testowania obciążenia. Artykuł obejmuje podstawy konfiguracji Locust, tworzenia i uruchamiania testu obciążeniowego oraz analizowania wyników. Zawiera również rzeczywisty przykład testowania witryny e-commerce. Artykuł jest przeznaczony dla odbiorców technicznych, z przykładami skryptów opartych na Pythonie dla każdego kroku. Pod koniec artykułu czytelnicy będą mieli solidną wiedzę na temat tego, jak wykorzystać Locust do swoich potrzeb w zakresie testowania wydajności, zapewniając, że ich aplikacje poradzą sobie z rzeczywistymi obciążeniami.
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami