Wszystkie artykuły

Java Tests

Usprawnianie raportowania testów za pomocą Xray: Wykorzystanie Selenium, Java i Jenkins

Zautomatyzowane testowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i wydajności w szybko zmieniającym się świecie tworzenia oprogramowania. Niniejszy artykuł poświęcony jest procesowi raportowania wyników testów za pomocą Xray, solidnego rozwiązania do zarządzania testami, które płynnie współdziała z popularnymi frameworkami, takimi jak Selenium i Jenkins. W artykule wyjaśniono, w jaki sposób zespoły mogą usprawnić proces raportowania testów, korzystając z przykładów automatyzacji testów Selenium i Java, a także uproszczonego pliku Jenkins. Zespoły mogą śledzić wykonywanie testów, importować wyniki i uzyskiwać ważne informacje w celu poprawy jakości oprogramowania, korzystając z kompletnych narzędzi do raportowania Xray. Połączenie Selenium, Java, Jenkins i Xray umożliwia zespołom efektywne zarządzanie i raportowanie wyników testów, co skutkuje zwiększoną produktywnością i skróceniem czasu wprowadzania produktów na rynek.
Czytaj całość
JavaScript

Jak blokować obiekty w JavaScript

W JavaScript koncepcja blokowania obiektów odnosi się do kontrolowania ich zmienności i zapewniania integralności danych. Wykorzystując metody takie jak Object.preventExtensions, Object.seal i Object.freeze, programiści mogą ustawić różne poziomy niezmienności i ograniczyć dodawanie lub usuwanie właściwości.
Czytaj całość
Python

Opanuj testowanie wydajności z Locust: Praktyczny przewodnik

Ten artykuł zawiera kompleksowy przegląd Locust, potężnego narzędzia open source do testowania obciążenia. Artykuł obejmuje podstawy konfiguracji Locust, tworzenia i uruchamiania testu obciążeniowego oraz analizowania wyników. Zawiera również rzeczywisty przykład testowania witryny e-commerce. Artykuł jest przeznaczony dla odbiorców technicznych, z przykładami skryptów opartych na Pythonie dla każdego kroku. Pod koniec artykułu czytelnicy będą mieli solidną wiedzę na temat tego, jak wykorzystać Locust do swoich potrzeb w zakresie testowania wydajności, zapewniając, że ich aplikacje poradzą sobie z rzeczywistymi obciążeniami.
Czytaj całość
Tools Java Backend API REST

Twoja pierwsza aplikacja Quarkus

Pisanie pierwszej aplikacji w Quarkusie może być wyzwaniem, ponieważ zapoznanie się z nowymi bibliotekami, a tym samym zmiana nawyków, może sprawić, że poczujesz się zagubiony […]
Czytaj całość
Python DIY

Python simple application Raspberry Pi

The Raspberry PI is a small computer that has a lot of possibilities. By combining the functions of a standard computer and a microcontroller, it […]
Czytaj całość
Cloud

AWS lambda deploy

In this article, I will show how to deploy our lambda nodejs simple application using terraform. We will focus on how to connect our aws account with a local machine to easily apply terraform. In addition, we configure the API gateway to call lambda by HTTP method.
Czytaj całość
Tools

GitLab pipelines

Recently, the CI/CD approach has been very popular. We are going to push albo deploy our changes to the environment as quickly as possible. Thanks […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – query documents

The previous article 'Elasticsearch in Java projects – index and read documents’ presents how to store the documents in the index. However, the primary function of the […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – data enrichment

The previous articles present how to index and query documents using a single index. Let’s imagine more real-life scenario when the relevant information is kept […]
Czytaj całość
Java

Elasticsearch in Java projects – RESTful API over HTTP

The previous articles focus on the communication with Elasticsearch using Java Rest High Level Client. This article presents the communication over RESTful API over HTTP […]
Czytaj całość

Poznaj mageek of j‑labs i daj się zadziwić, jak może wyglądać praca z j‑People!

Skontaktuj się z nami